Enter your keyword

“MÔI GIỚI LAO ĐỘNG” VÀ “CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

“MÔI GIỚI LAO ĐỘNG” VÀ “CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Có thể nói môi giới lao động và cho thuê lại lao động là hai hoạt động đã rất quen thuộc trong lĩnh vực lao động. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có khá nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai hoạt động này. Chính vì thế hôm nay Công ty Luật Thiện Minh […]

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 31 của BLLĐ năm 2012 quy định về việc chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động và được hướng dẫn thi hành tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ […]

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN

Phân lô, bán nền không còn là một khái niệm xa lạ đối với thị trường bất động sản tại Việt Nam. Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền người mua sẽ được hưởng những lợi thế như khu vực có quy hoạch rõ ràng, được phê duyệt và trong dự án sẽ có nhiều tiện ích như siêu thị, công viên, trường học… phục vụ cho chất lượng cuộc sống.

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Theo quy định tại Khoản 6, 7 Điều 1 của Nghị định số 51/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa thì Sở giao dịch hàng hóa có có địa vị pháp lý là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của Nghị định này.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

Theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chê biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng […]

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Điều kiện của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: Theo quy định tại Điều 13 của Luật Phá sản năm 2014 thì daonh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chỉ có thể hoạt động theo một trong hai mô hình đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc công […]