Enter your keyword

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Phần lớn các vụ kiện trong quan hệ lao động là các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện thủ tục sa thải người lao động. Các tranh chấp có thể do Người sử dụng lao động tùy tiện sa thải mà không có căn cứ nhưng cũng nhiều trường hợp là do thực hiện trình tự, thủ tục sa thải không đúng quy định. Vì vậy, dưới đây dung tôi sẽ phân tích cụ thể các trường hợp được sa thải và trình tự thủ tục sa thải và các lưu ý cần thiết.
1. Các trường hợp Doanh nghiệp được quyền sa thải:
Theo quy định tại điều 126 Bộ luật Lao động 2012 thì Người sử dụng lao động chỉ được xử lý sa thải trong các trường hợp sau:
– Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
– Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Do Pháp luật quy định chưa rõ ràng nên việc xác định hành vi nào là đủ điều kiện để sa thải không phải là dễ, ví dụ trường hợp nào là thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy doanh nghiệp nên tham khảo Luật sư để quy định rõ các hành vi vi phạm tại Nội quy lao động và các quy chế của Công ty để có cơ sở giải quyết kỷ luật lao động, tránh tranh chấp khi tiến hành xử lý kỷ luật.
2. Trình tự thủ tục xử lý sa thải
Khi xử lý kỷ luật, Doanh nghiệp cần phải xác định có còn thời hiệu xử lý kỷ luật hay không? Theo quy định tại điều 124 Bộ luật Lao động 2012 thì thời hiệu được quy định như sau:
– Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
Theo quy định tại điều 123 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật người lao động trong thời gian sau:
– Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
– Đang bị tạm giữ, tạm giam;
– Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm khoản 1 điều 126
– Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Khi hết thời gian theo quy định trên, nếu hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì Người sử dụng lao động được gia hạn thêm thời hiệu xử lý kỷ luật nhưng tối đa không quá 60 ngày.
Trình tự xử lý kỷ luật:
– Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
– Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.
– Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp.
– Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.
Việc xử lý sa thải đối với người lao động phải tuân thủ quy định đối với các trường hợp được sa thải, còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật và đúng trình tự thủ tục kỷ luật lao động. Vì vậy, nếu chỉ sai một trong những nội dung này thì việc xử lý sa thải kỷ luật sẽ trái luật, nếu người Lao động khởi kiện và người sử dụng lao đông thua kiện thì Doanh nghiệp sẽ phải bồi thường cho thời gian bị nghỉ việc do bị sa thải trái quy định, thiệt hại về tài chính và uy tín Doanh nghiệp là không hề nhỏ.