Enter your keyword

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH

Hiện nay, việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đang ngày càng trở nên phổ biến bởi sự phù hợp với thị trường cũng như những lợi thế mà hình thức kinh doanh này mang lại. Tuy nhiên, bất động sản là một loại tài sản có giá trị lớn, hơn […]

Thủ tục, điều kiện tách sổ đỏ, thửa đất mới nhất

Thủ tục, điều kiện tách sổ đỏ, thửa đất mới nhất

Thủ tục, điều kiện tách sổ đỏ, thửa đất Điều kiện tách thửa Tùy điều kiện hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của từng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, UBND thành tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành quyết định điều kiện kích thước, diện tích tối […]

Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở mới nhất

Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở mới nhất

Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Theo quy định tại khoản 1 điều 188 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi: – Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy […]

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 đã cho phép khách hàng được quyền chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất […]

Quy định đối với quyền sở hữu Nhà ở đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quy định đối với quyền sở hữu Nhà ở đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Luật Nhà ở 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Nhà ở cũ về quyền sở hữu nhà ở, trong đó nổi bật nhất và có ảnh hưởng tích cực nhất tới thị trường bất động sản là quy định về quyền sở hữu Nhà ở đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Theo quy định mới, quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài không khác nhiều so với tổ chức, cá nhân Việt Nam, thủ tục và điều kiện sở hữu cũng không quá phức tạp, điều này sẽ thu hút được nguồn tiền từ nước ngoài, đẩy mạnh thị trường bất động sản.