Enter your keyword

Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án xây dựng nhà ở thương mại

Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án xây dựng nhà ở thương mại

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 đã khắc phục những bất cập trước đây khi mua bán nhà ở của Dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất […]

Những vướng mắc pháp lý đối với phát triển, kinh doanh dự án Condotel (căn hộ – khách sạn)

Những vướng mắc pháp lý đối với phát triển, kinh doanh dự án Condotel (căn hộ – khách sạn)

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án nghỉ dưỡng, trong đó có loại hình Condotel (căn hộ – khách sạn) đang thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Với nhiều tiện lợi, tiện ích như: vị […]

Phân tích điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Phân tích điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Việc chuyển nhượng các dự án bất động sản lớn có thể theo các hình thức M&A và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Việc mua bán dự án theo hình thức M&A sẽ kéo theo việc bên mua phải xử lý các vấn đề liên quan đến người lao đông cũ và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các tồn tại cũ của doanh nghiệp M&A. Chính vì vậy phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án là một lựa chọn hợp lý, tuy nhiên để đáp ứng các điều kiện để được chuyển nhượng dự án không hề đơn giản, khó khăn và mất nhiều chi phí nhất là điều kiện về thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng.