Enter your keyword

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

Theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chê biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng […]

Phân tích điểm mới Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư  xây dựng; kinh doanh bất động sản; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Phân tích điểm mới Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP bổ sung nhiều điểm mới tích cực so với quy định cũ. Công ty Luật Thiện Minh Long giới thiệu và phân tích một số điểm mới nổi bật sau: Về đối tượng, phạm vi Nghị định bổ sung thêm đối […]

Một số quy định mới liên quan đến gạch, vật liệu xây dựng không nung trong công trình xây dựng

Một số quy định mới liên quan đến gạch, vật liệu xây dựng không nung trong công trình xây dựng

Quy định mới về gạch, vật liệu xây dựng không nung trong công trình xây dựng: Bộ xây dựng ban hành thông tư số 13/2017/TT-BXD thay thế thông tư 09/2012/TT-BXD và có hiệu từ 01/02/2018. Theo đó có một số quy định nổi bật như sau: 1. Các công trình xây dựng được đầu tư […]