Enter your keyword

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014 đã cho phép khách hàng được quyền chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”). Công ty Luật Thiện Minh Long giới thiệu quy định mới nhất về điều kiện được chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại:

  1. Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trình tự thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại:

Bước 1: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng lập Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo mẫu. Trường hợp Bên chuyển nhượng không phải là Doanh nghiệp, Hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở phải được công chứng. Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở được lập thành 06 bản trong đó: chủ đầu tư giữ 03 bản, Bên chuyển nhượng giữ 01 bản; Bên nhận chuyển nhượng giữ 01 bản; nộp cơ quan thuế 01 bản. Trường hợp công chứng thì lập thêm 01 bản để Phòng công chứng lưu hồ sơ.

Bước 2: Bên chuyển nhượng (hoặc Bên nhận chuyển nhượng nếu hai bên có thỏa thuận) thực hiện thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở tại Cơ quan thuế.

Bước 3: Sau khi hoàn tất thủ tục nộp thuế, Bên nhận chuyển nhượng liên hệ với Chủ đầu tư để đề nghị xác nhận Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo đúng quy định. Bên nhận chuyển nhượng phải cung cấp cho Chủ đầu tư các hồ sơ sau:

  1. Bản gốc Hợp đồng mua bán nhà ở, các phụ lục (nếu có);
  2. Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng công chứng lần liền kề và văn bản xác nhận của Chủ đầu tư đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi;
  3. 05 Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở;
  4. Bản gốc thông báo nộp thuế, Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn thuế
  5. Trường hợp đã bàn giao nhà ở thì phải cung cấp thêm bản chứng thực biên bản bàn giao nhà ở;
  6. Bản sao chứng thực hoặc bản sao và xuất trinh bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng thực cá nhân của Bên nhận chuyển nhượng; nếu là tổ chức thì phải xuất trình đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập.

Bước 4: Chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ của Bên nhận chuyển nhượng cung cấp, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chủ đầu tư có nghĩa vụ xác nhận Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong thời hạn 05 ngày mà không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Chủ đầu tư bàn giao lại cho Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng các hồ sơ sau:

Bàn giao cho Bên chuyển nhượng: 01 bản công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; 01 văn bản xác nhận chuyển nhượng hợp đồng.

Bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng: Bản gốc Hợp đồng mua bán nhà ở và các phụ lục; 01 Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và 01 văn bản xác nhận chuyển nhượng; 01 Văn bản chuyển nhượng, văn bản chuyển nhượng lần liền kề (trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); Bản gốc thông báo nộp thuế, biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng nộp thuế.