Enter your keyword

Một số quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

Một số quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 có nhiều quy đinh để hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Công ty Luật Thiện Minh Long xin giới thiệu tóm tắt một số quy định tiêu […]

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất Theo khoản 5 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập  cá nhân năm 2012, khoản 5 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ […]

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất Theo khoản 4 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập  cá nhân năm 2012 thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: ” a) Thu […]

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Bắt đầu từ 01/01/2018 có nhiều chính sách lớn BHXH có hiệu lực, trong đó có quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều Doanh nghiệp hiểu mức lương đóng bảo hiểm xã hội là tổng thu nhập của người lao động là cách hiểu hoàn toàn sai. Để làm rõ vấn […]

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Phần lớn các vụ kiện trong quan hệ lao động là các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện thủ tục sa thải người lao động. Các tranh chấp có thể do Người sử dụng lao động tùy tiện sa thải mà không có căn cứ nhưng cũng nhiều trường hợp là do thực hiện trình tự, thủ tục sa thải không đúng quy định. Trường hợp xử lý sa thải trái luật nếu người Lao động khởi kiện và người sử dụng lao đông thua kiện thì Doanh nghiệp sẽ phải bồi thường cho thời gian bị nghỉ việc do bị sa thải trái quy định, thiệt hại về tài chính và uy tín Doanh nghiệp là không hề nhỏ.