Enter your keyword

Một số quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

Một số quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 có nhiều quy đinh để hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Công ty Luật Thiện Minh Long xin giới thiệu tóm tắt một số quy định tiêu […]

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mới nhất Theo khoản 5 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập  cá nhân năm 2012, khoản 5 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ […]

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất

Quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp mới nhất Theo khoản 4 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập  cá nhân năm 2012 thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: ” a) Thu […]