Enter your keyword

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm: Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch […]