Enter your keyword

“MÔI GIỚI LAO ĐỘNG” VÀ “CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

“MÔI GIỚI LAO ĐỘNG” VÀ “CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Có thể nói môi giới lao động và cho thuê lại lao động là hai hoạt động đã rất quen thuộc trong lĩnh vực lao động. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có khá nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai hoạt động này. Chính vì thế hôm nay Công ty Luật Thiện Minh Long sẽ có một bài viết để phân biệt giữa hai hoạt động đó là “môi giới lao động” và “cho thuê lại lao động”. Để phân biệt hai hoạt động này chúng ta có thể căn cứ vào các điểm sau:

Thứ nhất, căn cứ pháp lý:

– Môi giới lao động là một hoạt động trong nhóm dịch vụ việc làm được quy định tại điều 14 của BLLĐ năm 2012 và được hướng dẫn bởi Nghị định số 52/2014/NĐ-CP Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trong khi đó hoạt động cho thuê lại lao động lại được quy định tại Điều 53 của BLLĐ năm 2012 và được hướng dẫn bởi Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 BLLĐ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Thứ hai, việc ký kết hợp đồng lao động:

– Trong hoạt động môi giới lao động thì Hợp đồng lao động sẽ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, bên môi giới ở đây chỉ đóng vai trò là bên trung gian đứng ra để tìm kiếm và kết nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoàn toàn không phát sinh quan hệ lao động giữa bên môi giới và người sử dụng lao động hay nói cách khác bên môi giới sẽ không được ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

– Khác với môi giới lao động thì trong hoạt động cho thuê lại lao động, bên cho thuê lại lao động sẽ phải ký Hợp đồng lao động với người lao động, hay nói cách khác ở đây bên cho thuê lại lao động chính là người sử dụng lao động thứ nhất của người lao động. Quan hệ lao động sẽ phát sinh giữa bên cho thuê lại lao động và người lao động, nhưng người lao động ở đây sẽ không làm việc cho bên cho thuê lại lao động mà làm việc cho một người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với bên cho thuê lại lao động.

Thứ ba, điều kiện kinh doanh:

Cả hai hoạt động môi giới lao động và cho thuê lại lao động đều thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên điều kiện kinh doanh của từng hoạt động cũng có những sự khác nhau cụ thể như sau:

– Để có thể hoạt động môi giới lao động doanh nghiệp cần phải được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Điều kiện cấp Giấy phép bao gồm:

+ Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

+ Bộ máy chuyên trách phải có ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và lý lịch rõ ràng;

+ Doanh nghiệp phải tiến hành ký quỹ 300 triệu đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

– Để hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện cấp Giấy phép bao gồm:

+ Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải là người quản lý doanh nghiệp, không có án tích và đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

+ Doanh nghiệp phải thực hiện việc ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.