Enter your keyword

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

Theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chê biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được hướng dẫn bởi Thông tư số 03/2018/TT-BXD thì các tổ chức, cá nhân khi thực hiện xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì không còn được nộp lại số lợi bất hợp pháp nữa mà sẽ phải tiến hành tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Điều 79 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 6 của Thông tư 03/2018/TT-BXD thì các công trình nêu trên vẫn có thể được nộp lại số lợi bất hợp pháp để được cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, thay vì phải tháo dỡ nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện:

  1. Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng sau ngày 15/01/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15/01/2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả;
  2. Không vi phạm chỉ giới xây dựng;
  3. Không ảnh hưởng các công trình lân cận;
  4. Không có tranh chấp;
  5. Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;
  6. Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó thì kể từ ngày 15/01/2018 những cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuôc vào các trường hợp nêu trên nhưng lại đáp ứng đủ 6 điều kiện trên sẽ được miễn áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.