Enter your keyword

Phân tích điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Phân tích điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Chuyển nhượng dự án bất động sản là một hoạt động kinh doanh phổ biến trên thị trường bất động sản. Việc chuyển nhượng các dự án bất động sản lớn có thể theo các hình thức M&A và chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Việc mua bán dự án theo hình thức M&A sẽ kéo theo việc bên mua phải xử lý các vấn đề liên quan đến người lao đông cũ và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các tồn tại cũ của doanh nghiệp M&A. Chính vì vậy phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án là một lựa chọn hợp lý, tuy nhiên không phải dự án nào cũng có thể chuyển nhượng mà cần phải có những điều kiện nhất định.
Theo quy định tại điều 49 Luật kinh doanh Bất động sản 2014 thì chuyển nhượng Dự án bất động sản phải có các điều kiện sau:
– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
– Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
– Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt;
– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.
Như đã trình bày ở trên, mua dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sẽ hạn chế được nhiều rủi ro và các vấn đề pháp lý phát sinh, tuy nhiên để một dự án đủ điều kiện chuyển nhượng không phải là đơn giản. Trong đó điều kiện hoàn thành xong việc bồi thường và giải phòng mặt bằng là điều kiện tương đối khó khăn. Quá trình lập, thực hiện dự án thì khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng là một bước tốn rất nhiều thời gian và chi phí, vì vậy để đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng dự án không hề đơn giản với các chủ đầu tư.