Enter your keyword

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN

Phân lô, bán nền không còn là một khái niệm xa lạ đối với thị trường bất động sản tại Việt Nam. Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền người mua sẽ được hưởng những lợi thế như khu vực có quy hoạch rõ ràng, được phê duyệt và trong dự án sẽ có nhiều tiện ích như siêu thị, công viên, trường học… phục vụ cho chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở đều có thể thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền. Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 194 của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện để chủ đầu tư dự án có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền như sau:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai”.

Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau:

“1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

3. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này”.

Như vậy các tổ chức, cá nhân khi muốn tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở theo hình thức phân lô, bán nền thì cần phải lưu ý tìm hiểu thật kỹ để biết được dự án và chủ đầu tư dự án có đáp ứng đủ các điều kiện theo quy đinh của pháp luật để được thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án theo hình thức phân lô, bán nền hay không, qua đó có thể tránh được các rủi ro pháp lý và đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.