Enter your keyword

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Một số hạn chê trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: – Chủ sở […]

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hương dẫn quy định, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ trước khi Cục Sở hữu trí tuệ […]

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết […]

Các bước để thiết lập và đăng ký một nhãn hiệu

Các bước để thiết lập và đăng ký một nhãn hiệu

Các bước để thiết kế, đăng ký một nhãn hiệu Tại sao phải đăng ký nhãn hiêu? Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ các các tổ chức, cá nhân khác nhau.  Chính vì vậy, việc thiết kế và đăng ký riêng cho dịch vụ, hàng hóa của mình một […]