Enter your keyword

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long hướng tư vấn, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký đối với trường hợp trụ sở mới nằm trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ướng với trụ sở cũ. Đối với trường hợp trụ sở mới nằm nằm ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở cũ thì doanh nghiệp nộp hồ sơ tói Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử

Lưu ý:

Hiện nay nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đều phải nộp qua mạng điện tử.

Người nộp hồ sơ phải Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung, sửa hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4. Nộp hồ sơ bản giấy và nộp các lệ phí theo quy định

Bước 5. Hồ sơ bản giấy khớp và giống với hồ sơ đã nộp qua mạng thì Doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Thành phần hồ sơ:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp trụ sở mới không nằm cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở cũ thì doanh trong hồ sơ nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh cần kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Một số thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới:

1.Đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2.Treo biển hiệu công ty tại trụ sở mới.

3.Làm thủ tục thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

4.Thay đổi thông tin trên hóa đơn và là thủ tục phát hành hóa đơn mới.