Enter your keyword

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ

Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hương dẫn quy định, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Công ty Luật Thiện Minh Long xin được hướng dẫn quý Khách thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp:

Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, chủ đơn phải thực hiện sửa đổi đơn và nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp theo yêu cầu.

Lưu ý:

– Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

– Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu cơ bản bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn Mẫu 01 – SĐĐ;

– Các hồ sơ chứng minh các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp lệ;

– Biên lai, chứng từ nộp lệ phí;

Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp:

– Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế;

– Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Bản mô tả tính chất đặc thù, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Hồ sơ gia hạn sẽ nộp tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Phí và lệ phí: áp dụng theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn trước khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải nộp lệ phí công bố.