Enter your keyword

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long hướng tư vấn, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ thành lập Công ty cổ phần.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử

Lưu ý:

 • Hiện nay nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đều phải nộp qua mạng điện tử.
 • Người nộp hồ sơ phải Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung, sửa hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4. Nộp hồ sơ bản giấy và nộp các lệ phí theo quy định

Bước 5. Hồ sơ bản giấy khớp và giống với hồ sơ đã nộp qua mạng thì Doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Biểu mẫu I-4
 2. Điều lệ Công ty cổ phần
 3. Danh sách cổ đông sáng lập theo Biểu mẫu I-7
 4. Bản sao chứng thực các giấy tờ sau:
 • Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài); Quyết định của cổ đông là tổ chức về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện ủy quyền; CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người đại diện theo ủy quyền.

Một số thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp liên hệ với Công ty khắc dấu hoặc Công ty Luật Thiện Minh Long sẽ hỗ trợ khách hàng khắc con dấu. Sau khi khắc con dấu sẽ phải làm thủ tục thông báo mẫu dấu. Thông báo mẫu dấu theo Biểu mẫu II-8.
 2. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.
 3. Làm biển hiệu công ty để treo tại trụ sở.
 4. Làm thủ tục mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng do Khách hàng lựa chọn.
 5. Kê khai nộp thuê môn bài.
 6. Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT.
 7. In hóa đơn và làm thủ tục phát hành hóa đơn.
 8. Tiến hành họp Đại hội cổ đông lần đầu để bầu Hội đồng quản trị; họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng.
 9. Ban hành Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 10. Ban hành các quyết định thành lập Phòng/Ban công ty.